Podwyższenie alimentów

Kiedy możesz wnioskować o podwyższenie alimentów?

W ostatnich latach koszty życia oraz inflacja rosną, a wiele osób decyduje się na złożenie pozwu o podwyższenie alimentów. Rzeczywiście, jeżeli kwota została ustalona kilka lat temu, lub zmienił się np. stan zdrowia osoby, której przysługują pieniądze, można skorzystać z takiej możliwości.

Alimenty powinny być formalnie opisane

Po pierwsze, ale nie zawsze oczywiste dla przysłowiowego “Kowalskiego”, podwyższyć można alimenty, które już zostały przyznane. Oznacza to, że orzeczono je np. w wyroku rozwodowym lub w wyroku alimentacyjnym, lub zawarto umowę alimentacyjną. Jeżeli poczynione ustalenia są nieformalne, będzie trzeba tę sytuację uregulować – żądać zasądzenia alimentów przez sąd rodzinny, właściwy dla miejsca zamieszkania dziecka.

Podstawa do podwyższenia alimentów

Najważniejszymi czynnikami są: zmiana (zwiększenie) usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego do alimentów dziecka lub zmniejszenie możliwości zarobkowych opiekującego się dzieckiem rodzica. Oczywiście, obecna sytuacja gospodarcza również ma znaczenie. Inflacja jest podstawą zwiększenia alimentów, bo wpływa bezpośrednio na koszty utrzymania dziecka. Warto jednak podkreślić, że uzasadnienie wniosku o podwyższenie alimentów powinno być jak najbardziej szczegółowe i udokumentowane. Całe postępowanie może potoczyć się sprawniej, gdy sąd otrzyma od razu wszelkie niezbędne do podjęcia decyzji informacje.

Jakie zwiększone usprawiedliwione potrzeby uprawnionego do alimentów dziecka możemy uwzględnić? Przykładowo:
– koszty dojazdu do szkoły;
– utrzymanie dziecka na studiach;
– zwiększenie kosztów wyżywienia;
– zajęcia pozalekcyjne, zainteresowania;
– zwiększenie kosztów opieki medycznej/leczenia.

Kolejną kwestią są możliwości zarobkowe rodzica opiekującego się dzieckiem. Jeśli w niezawiniony sposób obniży się jego comiesięczne wynagrodzenie lub będzie musiał zrezygnować z pracy wskutek choroby swojej lub dziecka, będzie mógł ubiegać się o podwyższenie alimentów. W tym przypadku potrzebna będzie miała m.in. dokumentacja medyczna.

Wniosek o podwyższenie alimentów

Od złożenia wniosku do orzeczenia sądu może minąć od 6 do 12 miesięcy, w czasie których odbędzie się jedna lub dwie rozprawy. Wszelkie formalne niedopatrzenia mogą jeszcze bardziej wydłużyć ten czas. Wsparcie adwokata lub radcy prawnego przy składaniu wniosku o zmianę wysokości alimentów nie jest oczywiście niezbędne, jednak może wiele ułatwić. Doświadczony pełnomocnik doskonale wie, jakie argumenty i materiały dowodowe są potrzebne, aby sprawnie przeprowadzić całą procedurę i osiągnąć cel.

Podstawa prawna

art. 133 Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Zobacz także

Cykl Pierwszeństwo rowerzysty – Część 1, Część 2

ADWOKAT FILIP MATYSIAK

KANCELARIA ADWOKACKA

Joachima Lelewela 21/4 53-505 Wrocław

adwokat@filipmatysiak.com

(+48) 882 163 172

NIP: 916 139 25 76

Nr konta: 12 1050 1575 1000 0092 8015 8891 ING Bank Śląski