Rowerzysta i pierwszeństwo na drodze – kiedy należy ustąpić?

Czy rowerzysta ma zawsze pierwszeństwo?

Pierwszeństwo na drodze i rowerzysta to sprawa bardziej skomplikowana niż nam się wydaje. Czy są sytuacje, kiedy rowerzysta jadący drogą dla rowerów musi ustąpić pojazdowi? Kto i kiedy ma pierwszeństwo? Czy może jednak pojazd zawsze musi ustąpić rowerzyście? 

Sprawa niestety nie jest taka oczywista. Bezspornym jest, że pojazd musi ustąpić zawsze pierwszeństwa rowerzyście, który znajduje się na przejeździe dla rowerów. Należy ustąpić także rowerzyście, który porusza się po drodze dla rowerów wzdłuż drogi, którą zamierzamy opuścić. Pierwszeństwo będzie miał także rowerzysta względem pojazdu wyjeżdżającego z posesji. Ale co w przypadku, gdy włączamy się do ruchu z drogi podporządkowanej, a na drodze dla rowerów biegnącej wzdłuż drogi głównej porusza się rowerzysta? 

W takim wypadku powinniśmy sięgnąć do definicji drogi z ustawy Prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z definicją w skład drogi wchodzi także droga dla rowerów, wobec czego włączając się do ruchu z drogi podporządkowanej powinniśmy ustąpić pierwszeństwa rowerzyście znajdującemu się na drodze na rowerów biegnącej wzdłuż drogi z pierwszeństwem.

Kiedy rowerzysta powinien ustąpić?

A jeśli droga na rowerów przecina się z jezdnią dla pojazdów i przy tym skrzyżowaniu nie ma żadnych znaków drogowych? W takim wypadku musimy sięgnąć do ogólnej zasady „prawej ręki”. Jeśli rowerzysta nadjeżdża z lewej strony to musi ustąpić nam pierwszeństwa, jeśli z prawej to jesteśmy zobligowani do ustąpienia pierwszeństwa rowerzyście. Oczywiście uzasadnionym byłoby umiejscowienie przez zarządcę odpowiednich znaków regulujących ruch na drodze, w szczególności jeśli takie skrzyżowanie miałoby miejsce poza terenem zabudowanym, gdzie z reguły samochody jeżdżą szybciej niż w mieście.

Należy przypomnieć, że w każdym przypadku obowiązuje także zasada szczególnej ostrożności i ograniczonego zaufania. Sąd Najwyższy stwierdził, że zachowanie się kierującego samochodem, utrudniające przejazd nadjeżdżającemu rowerzyście, nie zwalnia także nadjeżdżającego rowerem od obowiązku zachowania również szczególnej ostrożności.

Warto pamiętać, że słowo pierwszeństwo to skomplikowana sprawa, a rowerzysta nie korzysta jednak z takich przywilejów jak pieszy.

Podstawa prawna:
art. 2 pkt 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym
art. 27 ustawy Prawo o ruchu drogowym
wyrok SN z dnia 03.09.2008 r., sygn. akt WA 34/08

Zobacz także mój inny artykuł o sytuacji rowerzysty na drodze!

podwyższenie alimentów
alimenty

Podwyższenie alimentów

Kiedy możesz wnioskować o podwyższenie alimentów? W ostatnich latach koszty życia oraz inflacja rosną, a wiele osób decyduje się na złożenie pozwu o podwyższenie alimentów.

Przeczytaj artykuł »

ADWOKAT FILIP MATYSIAK

KANCELARIA ADWOKACKA

Joachima Lelewela 21/4 53-505 Wrocław

adwokat@filipmatysiak.com

(+48) 882 163 172

NIP: 916 139 25 76

Nr konta: 12 1050 1575 1000 0092 8015 8891 ING Bank Śląski